מבזק ב15- בפברואר הודיע ּב ֵ ווין ִ על החלטת בריטניה להעביר את שאלת ארץ ישראל לאו"ם , והדגיש כי בריטניה אינה מתחייבת לקבל את המלצות האו"ם . שיקולים מדיניים הנחו את בריטניה במסירת שאלת ארץ ישראל לאו"ם : עמדתה של ארצות הברית בהנהגת טרומן , נטייתה של בריטניה להדק את קשריה עם המדינות הערביות , ההנחה כי בגלל חוסר ניסיונו לא יוכל האו"ם לפתור את שאלת ארץ ישראל , יציאת בריטניה מהודו הפחיתה את חשיבות שליטתה בארץ ישראל . שיקולים הקשורים לענייני הפנים של בריטניה השפיעו על מסירת שאלת ארץ ישראל לאו"ם : הצורך בשיקום בריטניה לאחר מלחמת העולם השנייה , דרישת הציבור בבריטניה להחזיר את החיילים הבריטים לבתיהם . באפריל 1947 הקים האו"ם את ועדת אונסקו"פ - ועדת חקירה מיוחדת לשאלת ארץ ישראל . בסוף אוגוסט 1947 פרסמה ועדת אונסקו"פ את המלצותיה . רוב חברי הוועדה הציעו להקים בארץ ישראל שתי מדינות - מדינה יהודית ומדינה ערבית . ועוד הציעו , כי ירושלים תהיה בפיקוח בינלאומי . בריטניה הופתעה מהמלצות הוועדה כי סברה שהאו"ם יתמוך בהמשך שלטונה בארץ ישראל . ואילו ארצות הברית תמכה בהמלצות . ועדת אד-הֹוק של האו"ם ניסחה את החלט...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית