היהודים , הערבים והבריטים מגיבים על החלטת האו"ם ההצבעה באו"ם התקיימה בחצות הלילה לפי שעון ארץ ישראל . המונים ביישוב נצמדו למקלטי הרדיו או לרמקולים שהוצבו במקומות מרכזיים בערים הגדולות . החלטת עצרת האו"ם התקבלה ברחבי הארץ בתרועות שמחה , בשירת " התקווה" ובריקודים , ואילו דוד בן גוריון כתב ביומנו : " אֹודה על האמת , השמחה לא ׁ ׁשְרתה במעוני . לא מפני שלא החׁשב ַ תי ְ ההחלטה של האו"ם אלא משום שידעתי מה צפוי לנו : מלחמה עם כל צבאות עמי ע ֲ ָרב " . מבחינת היישוב ביטאה ההחלטה הישג של המאבק הציוני והיהודי . למרות גילויי השמחה , הייתה הנהגת היישוב מודעת לבעיות שנוצרו בגלל ההחלטה על החלוקה : א . יישובים יהודיים - כ30- יישובים יהודיים לא נכללו במדינה היהודית , ובהם ירושלים . ב . משאבים כלכליים - תחנת הכוח בנהריים ומפעל האשלג בצפון ים המלח נותקו מן המדינה היהודית . ג . גבולות - הגבולות בין המדינות היו ארוכים , צרים ומפותלים והיא חולקה לשלושה גושים שביניהם מעברים צרים . ד . אוכלוסייה ערבית - בגבולות המדינה היהודית הייתה אוכלוסייה ערבית . הערבים תושבי ארץ ישראל ונציגי מדינות ע ֲ ָרב הכריזו כי ייאבקו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית