ועדת אונסקו"פ מפרסמת את המלצותיה ועדת אונסקו"פ ביקרה בארץ ישראל בחודשים יוני-יולי . 1947 בעת ביקורה החל המאבק של מעפילי האנייה אקס ֹ ודּוס ( עמ' . ( 80 שניים מחברי הוועדה הגיעו לנמל חיפה והיו עדים להעברת המעפילים לאניות הגירוש . עיתונאים וצלמים שליוו את חברי הוועדה פרסמו ידיעות וצילומים מן האירוע , וכך גם נחשפה האנייה אקסודוס ומאבק המעפילים בכלי התקשורת במדינות שונות . ועדת אונסקו"פ שמעה עדויות מפיהם של חלק ממנהיגי היישוב , ואילו הערבים החרימו את הוועדה וסירבו להופיע לפניה . חברי הוועדה סיירו במחנות העקורים באירופה והתרשמו ממצבם הקשה של העקורים . ביקור הוועדה במחנות העקורים היה הישג למדיניות הציונית שקשרה בין פתרון בעיית העקורים היהודים באירופה לבין הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל . בסוף אוגוסט 1947 פרסמה הוועדה את המלצותיה וקבעה כי יש לסיים את המנדט הבריטי בארץ ישראל . רוב חברי הוועדה - שבעה חברים - המליצו להקים בארץ ישראל שתי מדינות : מדינה יהודית ומדינה ערבית שיקיימו ביניהן שיתוף פעולה כלכלי . עוד הומלץ כי ירושלים תהיה נתונה לפיקוח בינלאומי . שלושה חברים בוועדת אונסקו"פ - נציגי איראן ,...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית