מדיניות המעצמות בשאלת ארץ ישראל קשורה במלחמה הקרה מדיניות ארצות הברית וברית המועצות בשאלת ארץ ישראל קשורה באינטרסים של שתי המעצמות . מיד לאחר תום מלחמת העולם השנייה ניצבו זו מול זו ברית המועצות וארצות הברית , שהיו בעלות ברית בשנות המלחמה . בין שתי המעצמות שררה תחרות על העליונות המדינית בעולם . מחלוקות בין ארצות הברית ובריטניה לבין ברית המועצות הקומוניסטית נחשפו כבר בימי מלחמת העולם השנייה . אבל בזמן המלחמה , המטרה המידית המשותפת - הכנעת גרמניה הנאצית ובעלות בריתה - הכתיבה את המשך שיתוף הפעולה בין המעצמות . לאחר המלחמה הקיטוב בין שתי המעצמות החריף , והוא מוכר בכינויו - המלחמה הקרה . המלחמה הקרה נמשכה מסיום מלחמת העולם השנייה ועד לקריסת ברית המועצות ב , 1991- והייתה מאבק בין המזרח למערב בתחומים שונים - בתחום האידאולוגי , המדיני , הצבאי , הכלכלי , המדעי והתרבותי . המלחמה הקרה התנהלה באזורי מתיחות באירופה , באסיה , באפריקה , בדרום אמריקה וגם באזורנו - במזרח התיכון ( עמ' . ( 140-136 ארצות הברית וברית המועצות ייצגו שתי גישות חברתיות ופוליטיות שונות בתכלית זו מזו . ארצות הברית היא דמוקרטיה לי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית