אולם משקיפים שונים סברו אחרת כבר באותה עת . כך לדוגמה , ג'יימס מקדונלד , שהיה חבר בוועדה האנגלואמריקנית משנת 1946 ) ולימים שגרירה הראשון של ארצות הברית בישראל , ) ששהה בלונדון בימים שהתנהל הדיון בפרלמנט , כתב ליועצו המיוחד של הנשיא טרומן , דוד נילס : " זו הפעם הראשונה שאני מתחיל להאמין , כי הבריטים שוקלים ברצינות לעזוב את ארץ ישראל . " עתה , אחרי שהארכיונים הבריטיים לשנים 1948-1945 נפתחו לעיון החוקרים , ניתן בהחלט לא ַ ׁשׁש ) לח ַ ז ֵ ק ( את ההערכות שהשמיעו בשעתם מקדונלד ואחרים . [ ... ] ) י' בנדמן , "גיבוש התוכנית הבריטית להתפנות מארץ-ישראל . " בתוך : מלחמת העצמאות תש"ח - תש"ט , דיון מחודש , עורך : א' קדיש , חלק ב עמ' ) 595 1 מה היו השיקולים של בריטניה במסירת שאלת ארץ ישראל לאו"ם ? 2 במה שונים שני הטיעונים זה מזה ? ועדת חקירה מיוחדת של האו"ם לשאלת ארץ ישראל באפריל 1947 הקים האו"ם ועדת חקירה מיוחדת לשאלת ארץ ישראל , ועדת אונסקו"פ . ( Committee On Palestine United Nations Special ) האו"ם החליט כי המעצמות הגדולות לא ישתתפו בוועדה , והיא הורכבה על פי מפתח גאוגרפי ועל פי קריטריון פוליטי . ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית