מבזק לאחר אירועי "ה ׁ ּב שַ ָ ת השחורה" התעוררו חילוקי דעות בקרב ההנהגה בשאלת אופי המאבק . " תנועת המרי העברי" החליטה לאחר "השבת השחורה" לדחות באופן זמני את המאבק המזוין , ובתגובה - התפטר משה סנה מתפקידו כרמ"א ה"הגנה . " ועידת פריז שהתכנסה באוגוסט , 1946 החליטה להתרכז במאבק להעפלה ולהתיישבות , ולפעול למען הקמת מדינה בת קיימא בשטח מתאים בארץ ישראל . בכך הסכימה הוועידה עם עקרון החלוקה . עוד החליטה ועידת פריז לפעול להשגת תמיכה של ארצות הברית בעניין הקמת המדינה היהודית . ב4- באוקטובר 1946 הודיע טרומן כי הוא תומך בהקמת מדינה יהודית בת קיימא בשטח מתאים בארץ ישראל , וכי הוא תומך בדרישה להעלות אליה מיד 100 אלף יהודים . הודעת טרומן אמנם פורסמה ערב בחירות בארצות הברית , אך היא חיזקה את היישוב והצביעה על העמקת המעורבות האמריקנית בעניין ארץ ישראל . ארגון ה"הגנה" קיבל על עצמו לפעול במסגרת המאבק הצמוד , בהתאם להחלטות ועידת פריז , ואילו הארגונים האצ"ל ולח"י המשיכו לפעול במאבק רצוף - מאבק מזוין . ההעפלה , שהלכה ודעכה במהלך מלחמת העולם השנייה , התחדשה באוגוסט , 1945 וקצב הגעת המעפילים גבר . הבריטים התי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית