המאבק הרצוף מחריף כאמור , הארגונים שסרּו למרּות ההנהגה הנבחרת , חדלו מפעולות מזוינות והתמקדו בהעפלה ובהתיישבות . הם גם עסקו בהכנת הכוחות הלוחמים לקראת המלחמה הצפויה עם הערבים , ובמאבק מדיני ודיפלומטי להקמת מדינה יהודית . ּב ַ ד ּבב ְ ַ ד החריפו הארגונים הפורשים את מאבקם המזוין . הפעולות נגד הבריטים כללו התקפות על תחנות משטרה בריטיות , פגיעה במשרדי ממשלה בריטיים , ופגיעה בבריטים עצמם . בעקבות פעולות אלו נאסרו חברי מחתרות והועמדו למשפט . באפריל 1947 הוצא להורג דב גרּונר , חבר האצ"ל , שנעצר בעת התקפה על משטרת רמת גן . באותו חודש פוצצו עצמם בבית הכלא בירושלים מאיר פיינשטיין , חבר האצ"ל , ומשה ּבָרזאני , חבר לח"י , בעזרת רימון שהוגנב לתאם . בפעולה מתִריסה זו סיכלו את הוצאתם להורג בידי הבריטים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית