הקמת יישובים - חזית נוספת במאבק בד בבד עם הגברת המאבק על העלייה נמשכה גם תנופת ההתיישבות . בין תום מלחמת העולם השנייה במאי 1945 ועד נובמבר 1949 הוקמו 49 יישובים חדשים . ההתיישבות נועדה לקבוע נוכחות יהודית ברחבי ארץ ישראל , ולהשפיע בכך על עיצוב גבולותיה של המדינה היהודית שתקום . סמל המאבק המתמשך על ההתיישבות היה היישוב ּביְריה שבקרבת צפת . בחיפוש שערכו הבריטים ביישוב , גילו מחסן נשק ומסמכים של ה"הגנה . " הבריטים עצרו את 24 תושבי המקום והרסו את היישוב . הייתה זו הפעם הראשונה והיחידה שהבריטים הרסו נקודת יישוב . ה"הגנה" החליטה ליישב את המקום מחדש , אולם הצבא הבריטי שב ופינה את המתיישבים והרס את המבנים שהחלו להקים . רק לאחר ניסיון ההתיישבות השלישי , במרס , 1946 התירו הבריטים ל20- איש להישאר במקום דרך קבע . פעולת ההתיישבות הגדולה והמאורגנת ביותר הייתה של י"א הנקודות - כינוי לעלייה על הקרקע של 11 יישובים בצפון הנגב . היישובים הוקמו במוצאי יום הכיפורים תש"ז , בלילה שבין 5 ל6- באוקטובר , 1946 במהירות וללא תשתית כלכלית . היה זה מבצע התיישבות משמעותי מכמה היבטים :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית