ההעפלה משמשת מנוף להקמת מדינה יהודית כפי שהוחלט בוועידת פריז , ה"הגנה , " שהייתה כפופה למרּות הלאומית , קיבלה על עצמה לנהל מאבק צמוד - להתמקד ּב ְ מאבק בנושאי העפלה והתיישבות ולפגוע ביעדים בריטיים הקשורים בלחימה בהעפלה ובהתיישבות . לעומת ה"הגנה" המשיכו האצ"ל ולח"י במאבק מזוין שהיה מאבק רצוף בכל היעדים הבריטיים . הם חזרו ופגעו במוסדות שלטון המנדט הבריטי בארץ ישראל ובנציגיו . במהלך מלחמת העולם השנייה ההעפלה הלכה ודעכה , והיא התחדשה באוגוסט , 1945 חודשים ספורים לאחר סיום המלחמה . בחודשים אוגוסט - דצמבר 1945 הגיעו לחופי ארץ ישראל שמונה ספינות קטנות , וכמעט כל העולים הצליחו לעלות לחוף . הבריטים המשיכו במדיניותם והתירו כניסה של 1 , 500 עולים בלבד מדי חודש , וכך נוספה ההעפלה לאחד מתחומי המאבק להקמת המדינה היהודית . ההיסטוריונית אביבה חלמיש טוענת כי ההעפלה נועדה בראש ובראשונה לשמש מנוף להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל . נוסף על כך המאבק על ההעפלה ביטא את הקשר שבין פתרון בעיית העקורים היהודים באירופה לבין הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל . באמצעות ההעפלה היה אפשר : להציג את המאבק הנחוש של העקורים היהו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית