הפעולות שהוטלו על הפלמ"ח ועל לח"י לא בוצעו ( עמ' . ( 78 כדי לבצע את הפעולה במלון המלך דוד בירושלים החדיר האצ"ל חומר נפץ בתוך ּכדי חלב למרתף האגף הדרומי של המלון 22 ) ביולי . ( 1946 עובדי המשרדים במלון הוזהרו בטלפון על ידי חברי האצ"ל ונתבקשו לפנֹות ַ את המקום . תוצאות הפעולה היו חמורות : עשרות בני אדם ( כ80- איש ) - אנגלים , ערבים ויהודים , מעובדי המשרדים ועוברי אורח - נהרגו , רבים נפצעו ונזק כבד נגרם לרכוש . הפעולה עוררה מחלוקת קשה ביישוב וב"תנועת המרי העברי ; " השתלשלות האירועים בדרך לקבלת ההחלטה על ביצוע הפעולה - ׁש ְ נּויה במחלוקת . הנהגת היישוב גינתה את המעשה וכינתה את מבצ ַ ְ ע ָ יו " חב ֶ ר פושעים" ו"טר ֹ ִריסטים . " האצ"ל טען כי מפקדת " תנועת המרי העברי" אישרה את הפעולה וראשי ה"הגנה" ידעו עליה , ותקף את הבריטים על שלא מיהרו לפ ַ נֹות את הבניין אף שהוזהרו מראש . על פי אחת הסברֹות התבצעה הפעולה בלי פקודה מפורשת ָ ממפקדת תנועת המרי . גם הממשל האמריקני הגיב בחומרה ופרסם הצהרה האומרת : " מעשי טרור אלה לא יקדמּו דבר . הם עלולים להסיג לאחור ( להרחיק ) כל מאמץ שכבר נעשה למצוא פתרון שלום...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית