" תנועת המרי העברי" מתפרקת בתגובה לאירועי " השבת השחורה" תכננה הנהגת " תנועת המרי העברי" כמה פעולות מבצעיות נגד מטרות בריטיות מרכזיות : על הפלמ"ח הוטל לפרוץ למחנה הצבא הבריטי בב ַ ת גלים ( חיפה ) ולהחזיר את הנשק שהוחרם ביגּור . על לח"י הוטל לפ ְׁ ֹוט על משרדי ממשלת המנדט ב"בניין האחים דוד" בירושלים . על האצ"ל הוטל לח בֵֹ ל ב"מלון המלך דוד" בירושלים , ששכנו בו המשרדים הראשיים של ממשלת המנדט .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית