הבריטים נוקטים צעדי ענישה פעולות אלו של " תנועת המרי העברי" חייבו את הבריטים להגיב בחומרה , והם החלו להגביר את מאבקם בהעפלה . הבריטים הגדילו את המאמצים לחסום את דרכן של אניות המעפילים לחופי הארץ , והצליחו ללכוד את רוב האניות האלה . תחילה נכלאו המעפילים במחנה המעצר בעתלית ַ , ואחר כך שוחררו ממנו תוך ניכוי מספרם מן המכסה של 1 , 500 עולים בחודש - שקבעו הבריטים . בעקבות " ליל הגשרים" החליטו הבריטים לעצור את מנהיגי היישוב , ובליל שבת , 29 ביוני , 1946 החל מבצע ּברֹודסייד . ביישוב ּ ּונה המבצע " ה ff ּבת השחורה . " כל גבולות הארץ נחסמו , כל קווי התקשורת נותקו - ועוצר הוטל על הערים הראשיות . חיילים ושוטרים בריטים הגיעו לבתיהם של מנהיגי היישוב וראשי הסוכנות ועצרו אותם . יחידות הצבא הבריטי הגיעו ליישובים שונים וחיפשו סליקים - מקומות מחבוא של נשק . בקיבוץ יגּור ( ליד חיפה ) מצאו הבריטים סליק גדול של ה"הגנה , " ש כּ לל מצ ְּ ֹור נשק ובו מאות רובים ומאות קילוגרמים של חומר נפץ . החיפוש בקיבוץ יגור נמשך כשבוע . בקיבוץ מזָרע התגלה מטה הפלמ"ח , ואף נתפסה בו כּ ְרטסת השמות של חברי הפלמ"ח , אך היא הייתה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית