היישוב מאחד את כוחותיו למאבק בבריטים נוכח מדיניותה של ממשלת אטלי וּבו ֵ ִ וין ה ֹ ָרה דוד בן גוריון , יושב ראש הנהלת הסוכנות היהודית , ל"הגנה" לפתוח במאבק מזוין בבריטים וליצור מסגרת לשיתוף פעולה עם כל הּפ ְ לגים ביישוב . לשם כך הוקמה " תנועת המִרי העברי , " שהייתה מסגרת משותפת ל"הגנה , " לאצ"ל וללח"י , והיא פעלה כעשרה חודשים ( אוקטובר - 1945 יולי . ( 1946 " תנועת המרי העברי" פרסמה גילוי דעת ובו הסבירה את פעילותה : " השלטון הבריטי הכריז מלחמה גלויה על העם היהודי ועל מפעל שחרורו . ' תנועת המרי העברי' - העם היהודי הלוחם - החליטה למלא את שליחותה : לא להיכנע ! להיאבק . " ! פעולות " תנועת המרי העברי" נועדו להפעיל לחץ על בריטניה כדי שתשנה את מדיניותה בארץ ישראל . " תנועת המרי העברי" הייתה כפופה לוועדה משותפת אחת שנקראה " ועדת . " X בוועדת X היו נציגים של הקבוצות הפוליטיות המרכזיות ביישוב , והיא סָרה למרּותה של הנהלת הסוכנות היהודית - ההנהגה המדינית הנבחרת . ועדת X הייתה אחראית לאישור הפעולות המתוכננות של תנועת המרי . פעולות אלו נועדו להבהיר לבריטניה כי היישוב נחוש בהחלטתו להיאבק במדיניות ממשל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית