בריטניה וארצות הברית מקימות ועדת חקירה לאחר שבריטניה דחתה את הצעת טרומן לעלייה מידית של 100 אלף פליטים לארץ ישראל , היא הציעה להקים ועדת חקירה משותפת לה ולארצות הברית כדי לדון בשאלת היהודים במחנות העקורים . למטרה זו הוקמה בינואר 1946 ועדה אנגלו-אמריקנית והשתתפו בה שישה נציגים אמריקנים ושישה נציגים בריטים . הוועדה סייָרה במחנות העקורים באירופה , ראתה מקרוב את תנאי החיים שלהם , שוחחה עם אחדים מהם והתרשמה כי רבים מהם רוצים לעלות לארץ ישראל . הוועדה הגיעה גם לארץ ישראל ונפגשה עם יהודים וערבים . חברי הוועדה קבעו במסקנותיהם : א . עלייה - יש להתיר מיד ל100- אלף פליטים יהודים להיכנס לארץ ישראל , כדעת הנשיא טרומן . ב . קרקעות - יש לבטל את חוק הקרקעות ( עמ' . ( 65 ג . י ff ּות מדינית - ארץ ישראל לא תהיה לא מדינה יהודית ולא מדינה ערבית . החלטות הוועדה האנגלו-אמריקנית הפתיעו את ממשלת אטלי . ממשלת בריטניה קיוותה כי הקמת ועדה משותפת תמנע החלטות הנוגדות את מדיניותה בארץ ישראל . היא סירבה ליישם את המלצת הוועדה וטענה כי כניסתם של 100 אלף פליטים לארץ ישראל תעורר התנגדות בעולם הערבי . ממשלת בריטניה אף דר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית