ארצות הברית מתערבת בשאלת העקורים גורלם של העקורים היהודים זכה להד נרחב בארצות הברית . השפיעו על כך גם הסבל המזעזע שחוּו העקורים כקורבנות הגזענות הנאצית , וגם פעילותם של יהודי ארצות הברית כדי שנושא העקורים היהודים ימשיך להעסיק את ממשלתם . המפגש הישיר של חיילים אמריקנים עם הניצולים , ידיעות בעיתונות האמריקנית ומכתבים של ניצולים לבני משפחותיהם בארצות הברית , שבהם מתוארים סבלם בימי המלחמה והאובדן הקשה - כל אלה יצרו בארצות הברית דעת קהל שתבעה להושיט עזרה לניצולים היהודים . באווירה זו מינה נשיא ארצות הברית הִרי טרּומן בקיץ 1945 את ארל הריסון , לשליחו האישי , כדי לבדוק את מצב הפליטים במחנות העקורים . הריסון היה משפטן מומחה בשאלות הגירה . ביולי 1945 סייָרה ועדת הריסון ביותר מ30- מחנות עקורים . הוועדה נדהמה למראה הניצולים , תנאי חייהם וייאושם , ולמׁש ְ מע עדויותיהם . בדּוח ַ ועדת הריסון שהוגש לנשיא טרומן תיארה הוועדה את המפגש עם הניצולים . ועדת הריסון טענה כי תנאי חייהם של העקורים היהודים הנתונים לכיבוש האמריקני אינם שונים מתנאי חייהם במחנות הנאציים , חוץ מן העובדה שאין הורגים אותם . דברי ועדת ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית