ממשלת הלי ְ י ּ ֹור ממשיכה במדיניות "הספר הלבן" בבחירות שנערכו בבריטניה ביולי , 1945 כחודשיים לאחר סיום מלחמת העולם השנייה , עלתה לשלטון מפלגת הליי ּ ֹור ( העבודה . ( ביישוב ציפו בדריכות רבה לשינוי המדיניות הבריטית כפי שהבטיחה מפלגת הלייבור ערב הבחירות , כפי שהיה אפשר לצפות נוכח ממדי האסון שפקד את העם היהודי במלחמה , ולאור עמידת היישוב בצד בריטניה בעת המלחמה . ואולם תקווה זו נכזבה במהירות ; בנובמבר 1945 הודיעה ממשלת הלייבור כי תמשיך במדיניות " הספר הלבן" כפי שנקבעה בשנת 1939 ( עמ' , ( 57 ותגביל את העלייה ל 1 , 500- עולים בחודש . המדיניות שנקטה בריטניה נבעה משיקולים מדיניים : קלמנט אטלי , ראש ממשלת בריטניה , ובעיקר אְרנסט בֹ ווין , שר החוץ , פעלו באותה עת לחיזוק קשריהם עם מדינות ע ֲ ָרב , שהחזיקו במקורות הנפט . הידוק הקשרים של בריטניה עם מדינות ערב התבטא גם ביוזמתה להקים במרס 1945 את הליגה הערבית . הליגה הערבית הייתה ברית לשיתוף פעולה כלכלי , מדיני וצבאי , ובזמן הקמתה השתתפו בה מצרים , לבנון , סוריה , עיראק , ערב הסעודית ותימן . גם לערביי ארץ ישראל היה ייצוג בליגה הערבית . מדינות ערביות...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית