המאבק לעצמאות ( 1949-1945 ) המאבק לעצמאות בשנים 1949-1945 התקיים בתקופה זו בארץ ישראל - במאבק של היישוב בבריטניה ואחר כך במלחמת העצמאות על שלביה השונים . המאבק התקיים גם במרחב הבינלאומי ושיאו היה - בהחלטת כ"ט בנובמבר . בתוך סערת מלחמת העצמאות הוכרז ב14- במאי 1948 על הקמת מדינת ישראל . ולאחר מלחמה עקובה מדם , שבמהלכה איבד היישוב אחוז אחד מכל תושביו - נחתמו הסכמי שביתת נשק בחסות האו"ם . מטרות לימוד היחידה לבחון את דפוסי הפעולה של היישוב במאבק בבריטניה , את יעדיו ואת המחלוקת ששררה בנושא זה בין המנהיגים לבין הקבוצות השונות ביישוב . להבין את שיקולי המדיניות של בריטניה בשאלת ארץ ישראל ואת הגורמים למעורבות המעצמות בנושא זה . להיחשף למהלכים המרכזיים של מלחמת העצמאות על כל שלביה , ולהתגבשות כוחו הצבאי של היישוב במהלך המלחמה . להבין את הדילמה של ההנהגה בשאלת עיתוי הכרזת המדינה , ולהעריך את הסיכונים ואת הסיכויים שהיו טמונים בצעד זה . להכיר חומרים היסטוריים מילוליים וחזותיים - תעודות , קטעי מחקר , תמונות , מפות , וציר זמן - הקשורים לנושא , ולהעריך את המידע שאפשר להפיק מהם .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית