לחזרה ולדיון . 1 שיתוף הפעולה הצבאי , המודיעיני והכלכלי בין היישוב לבריטניה בזמן במלחמת העולם השנייה תרם להתבססות היישוב ולקידומו לקראת הקמת המדינה . א . מה היו המניעים של היישוב לשיתוף הפעולה עם הבריטים ? ב . הדגימו גילויים של שיתוף פעולה בכל אחד מן התחומים : התחום הצבאי , התחום המודיעיני , התחום הכלכלי . כיצד פעולות אלה גרמו להתבססות היישוב ולקידומו לקראת הקמת המדינה ? . 2 בתקופת מלחמת העולם השנייה המשיך היישוב להיאבק למען עלייה והתיישבות . א . מה היו הנימוקים למאבק בבריטים ? ב . הדגימו גילויים של המאבק בנושאי עלייה והתיישבות . כיצד פעולות אלה גרמו להתבססות היישוב ולקידומו לקראת הקמת המדינה ? . 3 טוענים כי "תכנית בילטמור" מעידה על מפ ְ נה שחל בתנועה הציונית . א . מהן החלטות תכנית בילטמור ? איזה מפנה בדרכה של התנועה הציונית מבטאת התכנית ? ב . מדוע החליטה התנועה הציונית לנסח את תכנית בילטמור בעיצומה של המלחמה ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית