התנועה הציונית מגדירה את יעדיה ב1942- בעיצומה של המלחמה , במאי , 1942 התכנסו במלון ּב ִ ילטמֹור בניו יורק מנהיגים ציונים לוועידה שנועדה להגדיר את יעדי התנועה הציונית לאחר המלחמה . המנהיגים הגיעו מארצות הברית , מאנגליה , מדרום אפריקה ומארץ ישראל . לוועידת בילטמור הגיעו גם נשיא התנועה , חיים ויצמן , ויושב ראש הנהלת הסוכנות היהודית , דוד בן גוריון . הצורך לנסח מחדש את יעדי הציונות נבע מנסיבות השעה . יהודי אירופה חיו בשלטון הכיבוש הנאצי , והמתכנסים בוועידת בילטמור העריכו ב1942- כי כאשר המלחמה תסתיים ייוותרו מיליוני פליטים יהודים שיחפשו מקלט . ביישוב ובתנועה הציונית התחזקו התקוות כי אחרי המלחמה יתוגמל היישוב בארץ , משום שהתגייס ופעל בשנות המלחמה לימין בריטניה . בוועידה נוסחה תכנית בילטמור , שאותה ביקשו המתכנסים למלא לאחר המלחמה . בתכנית הוחלט על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל . מנסחי התכנית לא השתמשו במילה " מדינה" אלא במונח " קהילייה" , ( Commonwealth ) אבל התכוונו למדינה ; הוועידה תבעה כי שערי ארץ ישראל ייפתחו לעלייה חופשית , שתנוהל בידי הסוכנות היהודית ; הסוכנות תהיה אחראית לפיתוח ההתיישבו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית