הס זֹון - מאבק פנימי קשה ביישוב ההתנקשות בלורד מֹוין הוכיחה להנהגת היישוב עד כמה המאבק המזוין של האצ"ל ולח"י מזיק ליישוב . הנהגת היישוב סברה כי כל עוד נמשכת המלחמה אין לפעול בכוח נגד בריטניה . לדעת ההנהגה , רמזה הקמת הבריגדה היהודית על שינוי במדיניות הבריטית בשאלת ארץ ישראל , והיה קיים סיכוי כי לאחר המלחמה יוכל היישוב להגיע להסכם על הקמת מדינה יהודית . הנהגת היישוב סברה שפעולות האצ"ל ולח"י מרחיקות את הסיכוי הזה . נוסף על כך ראו דוד בן גוריון , יושב ראש הנהלת הסוכנות , וחברי הנהלת הסוכנות היהודית במעשי האצ"ל ולח"י ניסיון של מיעוט לכ ּ ֹות על היישוב דרך שאינה מקובלת על הרוב , ומשום כך דרשו משני הארגונים להפסיק את פעילותם . האצ"ל - בהנהגת מנחם בגין - סירב , ואילו לח"י החליט להגביל את פעילותו . בחודשים דצמבר - 1944 פברואר 1945 התקיימה בארץ תקופת הסזֹון : חברים מן ה"הגנה" שהשתתפו בפעולה זו עקבו אחרי חברי האצ"ל , עצרו וחקרו אותם , ובמקרים אחדים הסגירו אותם לידי הבריטים . חברי ה"הגנה" מסרו לידי הבריטים שמות של כ700- חברי האצ"ל ומתוכם הצליחו הבריטים לעצור כ300- איש . פעולות ההסגרה עוררו מחלוקת...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית