המאבק בבריטניה מתחדש לאחר הניצחון הבריטי באל-עלמיין ַ ב2- בנובמבר , 1942 כשהוסר האיום הגרמני מעל המזרח התיכון , שינתה בריטניה את מדיניותה כלפי היישוב בארץ . הפסקת התמיכה הבריטית בפלמ"ח הייתה מן הסימנים הראשונים לשינוי המדיניות הבריטית , ובעקבותיה ירד הפלמ"ח למחתרת . בסיסי הפלמ"ח הועתקו לקיבוצים , ושם חילקו אנשיו את זמנם בין אימונים לבין עבודה לצורך מימון שהותם בקיבוץ . מחצית החודש עבדו חברי הפלמ"ח , ובמחצית האחרת - התאמנו . בפברואר 1944 הכריז מנחם ּבגין ֵ , מפקדו החדש של ארגון האצ"ל , על מרד בממשלת בריטניה . חברי האצ"ל החלו לפעול נגד גופים שביצעו את מדיניות " הספר הלבן" אך לא נגד חיילים בריטים ולא נגד בסיסיהם בארץ , מכיוון שהמלחמה בגרמניה הנאצית עדיין לא הסתיימה . חברי האצ"ל פגעו במבנים ובמוסדות ממשלתיים של הבריטים : הם חיבלו באותם משרדים שבהם ישבו נציגי השלטון שמנעו מיהודים לרכוש קרקעות , ופוצצו את בניין הבולשת הבריטית בירושלים . הם גם ניסו להשתלט על תחנת השידור ברמאללה , כדי לשדר את דב ַ ר המחתרת מתחנת שידור ממשלתית - אך נכשלו במשימתם זו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית