מעפילים שהיו בעת הפיצוץ על האנייה ּפטִריה ַ יישארו בארץ , אך האחרים , שעדיין לא עלו לאניית הגירוש - יותר מ 1 , 730- עולים , גורשו למא ּ וִרצ ִ יּוס . ב . האנייה סטרּומה - בנמלי רומניה התאספו אלפי פליטים שביקשו להגיע לארץ ישראל . 769 אנשים עלו על סיפונה של סטרּומה , והיא יצאה אל לב הים השחור בדצמבר . 1941 לנוסעים שעל האנייה לא היו רישיונות עלייה , ובהגיעם לנמל איסטנבול שבטורקיה החלו לנהל משא ומתן להשגתם . רק לאחר הפצרות מרובות נעתר הנציב העליון בארץ , מק-מייקל , למקצת הבקשות ; הוא התיר לנוסעים בני 16-11 להיכנס לארץ . ואולם , עוד לפני שהגיע האישור החליטו שלטונות טורקיה לא להתיר לאנייה להמשיך ולעגון בנמל , והיא נגררה אל הים השחור . למחרת הגירוש , ב23- בפברואר , 1942 כאשר תיקנו בלב ים את מנוע האנייה המקולקל , נשמע פיצוץ אדיר - והאנייה על נוסעיה - מלבד ניצול אחד - טבעה בים . יישובים חדשים מוקמים בארץ ישראל אף שמדיניות " הספר הלבן" הגבילה רכישת קרקעות , מצא היישוב גם במהלך המלחמה דרכים לרכוש קרקעות ולהקים יישובים חדשים . ההתיישבות הייתה גם אמצעי שנועד לסייע לפעילות המדינית ; היישובים הוקמו ב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית