מעפילים מנסים להגיע לחופי הארץ היערכות היישוב בשנות המלחמה התבטאה גם במאבק בבריטניה . בתקופת המלחמה המשיכה ממשלת המנדט לבצע בקפדנות את מדיניות " הספר הלבן , " והטילה הגבלות על ההתיישבות , על רכישת קרקעות ועל העלייה . חוק הקרקעות מ1940- שפרסמה בריטניה הגדיר את האזורים שבהם מותר ליהודים לרכוש קרקעות . לפי החוק חולקו אדמות ארץ ישראל לשלושה אזורים : אדמות אסורות להעברה , אדמות מותרות להעברה באישור הנציב העליון , ואדמות חופשיות להעברה . עם פרוץ המלחמה עיכבה ממשלת בריטניה מתן סְרטיפיקטים , רישיונות עלייה , לאנשים שנמצאו בשטחי הכיבוש של גרמניה . בריטניה נעלה את שערי ארץ ישראל בפני יהודים פליטי מלחמה שהיו זקוקים למקלט - בטענה כי מרגלים עלולים לחדור לארץ ישראל ּב ְ מסווה ֶ של עולים . כאשר הצטרפה איטליה למלחמה ביוני , 1940 גברו הסכנות לאניות בים התיכון , וההעפלה דעכה בהדרגה . שני אירועים הקשורים להעפלה הותירו רושם עז על היישוב והיו לסמל המאבק על העלייה בשנות המלחמה : א . האנייה ּפטִריה - מעפילים שהגיעו לחופי הארץ בשלוש אניות נעצרו על ידי הבריטים והועלו לאניית הגירוש ּפטִריה ַ . הבריטים החליטו לנ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית