מבזק בתחילת המלחמה דחתה בריטניה את הצעת היישוב להקים בריגדה יהודית בצבא הבריטי . הדחייה נבעה משיקול צבאי - בריטניה העריכה כי לא תזדקק לעזרת היישוב , ומשיקול מדיני - קשריה עם העולם הערבי . בריטניה הייתה מוכנה לגייס יחידים מן היישוב לצבאה . רק באוגוסט 1944 החליטה בריטניה על הקמת הבריגדה היהודית - חטיבה יהודית לוחמת בצבא הבריטי . כאשר התקרבה המלחמה לאזור המזרח התיכון התחזק שיתוף הפעולה המודיעיני בין בריטניה לבין היישוב . דוגמאות : יציאת כ"ג יורדי הסירה לטריפולי שבלבנון , שליחות דוד רזיאל בעיראק . הפלמ"ח שהוקם במאי 1941 הוא ביטוי לשיתוף הפעולה שהתנהל בין בריטניה לבין היישוב . הפלמ"ח הושתת על יחידות צבא קבועות שלוחמיו יוכלו להישלח במהירות לביצוע פעולות . למפקד הפלמ"ח התמנה יצחק שדה . כאשר התקדמו כוחות הצבא הגרמני בצפון אפריקה גבר החשש מפני כיבוש ארץ ישראל בידי גרמניה . למצב כזה תכננו הבריטים עם מפקדי ה"הגנה" את "התכנית הארצישראלית . " שתי מחלקות של הפלמ"ח אומנו לביצוע פעולות קומנדו נגד הכיבוש הגרמני בארץ ישראל : המחלקה הגרמנית והמחלקה הערבית . " תכנית הכרמל" שנקראה גם "תכנית הצפון" - תוכננה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית