ארץ ישראל משמשת עורף כלכלי לצבא הבריטי בתחילת המלחמה נפגעו קשה שני ענפי המשק העיקריים של היישוב - ענף הבנייה וענף הפרדסנות . הקושי לייבא מאירופה סחורות וחומרי גלם לבנייה ה ׁשְ ּב ִ ית כמעט לחלוטין את ענף הבנייה , והסיכון בהובלה דרך הים צמצם את יצוא ההדרים ופגע בענף הפרדסנות . האבטלה ביישוב העמיקה . ואולם עם התפשטות המלחמה למזרח התיכון הועברו לאזור גם כוחות צבא בריטיים גדולים , והם היו זקוקים לעורף כלכלי באזור . רק היישוב היה מסוגל לספק מוצרים , שירותים וטכנולוגיה לתחזּוק כוחותיו של הצבא הבריטי . מצב זה שינה את המציאות הכלכלית בארץ ישראל החל ב . 1941- אלפי מובטלים נקלטו בעבודות לסיוע הצבא הבריטי והועסקו בבניית מחנות צבא , בהקמת שדות תעופה ובסלילת כבישים . נוסף על כך נזקקו החיילים הבריטים למסעדות , לבתי מלון , למקומות בילוי וכדומה , וכך נוצרו עוד מקורות תעסוקה שתרמו לרווחת היישוב . גם התעשייה של היישוב נרתמה למאמץ המלחמתי של בריטניה , והצליחה להתאושש ואף ל ff ג ַ ff ֵ ג . מלט ׁ ֹות היהלומים , שהוקמו בעיקר בעיר נתניה , סיפקו יהלומי תעשייה למנועים של מטוסי הקרב ; תעשיית האופטיקה ותעשיית הג...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית