צנחנים מן היישוב נשלחים לפעילות מודיעין באירופה אחד מגילויי שיתוף הפעולה החשאי בין בריטניה לבין היישוב בעת המלחמה היה הכשרת צנחנים מּבני ְ היישוב ו ׁשִ ילּוחם למשימה באירופה . על הצנחנים הוטלה שליחות כפולה : שליחות מטעם בריטניה , ושליחות מטעם היישוב והתנועה הציונית . לכל צד - לבריטים וליהודים - היו מניעים אחרים לשיתוף פעולה זה : • בריטניה - הייתה זקוקה למידע מודיעיני מאירופה הכבושה . היא רצתה ליצור קשר עם הפרטיזנים באזורים הכבושים , ולקבל מהם מידע - וכן לסייע לטייסי בעלות הברית שנפלו בשטחי האויב . היישוב - רצה ליצור קשר עם הקהילות היהודיות , לאסוף מידע על גורל היהודים , לעודד את היהודים , לספר להם על ארץ ישראל , להמחיש את דאגת היישוב לגורלם , ולסייע בהצלת היהודים . הצנחנים המתנדבים - שנבחרו בקפידה בידי הבריטים ואומנו על ידם לקראת המשימה - היו ילידי המקום שאליו נשלחו והכירו את תנאי הטבע של האזור ואת תרבותו - השפה ומנהגי התושבים . מתוך כ250- צנחנים שאומנו למשימה נשלחו . 37 הצנחנים נשלחו לכמה יעדים : ליוגוסלביה , לסלובקיה , להונגריה , לאיטליה , לאוסטריה ולבולגריה . 12 מהם נפלו בשבי , ושבע...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית