הפלמ"ח פועל בצד הבריטים הפלמ"ח - פלוגות המחץ - היה עוד אחד מה פְֵ ירֹות של שיתוף הפעולה הצבאי עם הבריטים . במאי 1941 החליטה ה"הגנה" להקים יחידות צבא קבועות של בעלי כושר קרבי היכולים להישלח במהירות לכל פעילות , ולא להתבסס רק על מתנדבים המתאמנים באורח לא סדיר כמה ימים בחודש ומגויסים לצורך פעילות מוגדרת . המשימה להקים את הפלמ"ח הוטלה על יצחק שדה ( עמ' . ( 49 הבריטים סייעו לאמן את חברי הפלמ"ח בשיטות לחימה , חבלה ומודיעין . יחידות מן הפלמ"ח יצאו לפעולות צבאיות משותפות עם הבריטים . שתי יחידות פלמ"ח בפיקודם של משה דיין ויגאל אלון סייעו ליחידות הצבא הבריטי שפלשו לסוריה ב . 1941- כדי למנוע את השתלטות הכוחות התומכים בממשלת ו ִ יׁש ִ י הוטל על יחידות הפלמ"ח לנתק קווי טלפון , לחּב ֵ ל בדרכים ולהשתלט על גשרים . עם התקדמות כוחות הצבא הגרמני בצפון אפריקה מזרחה , לכיוון מצרים , במהלך שנת , 1942 התהדק שיתוף הפעולה הצבאי והביטחוני בין הבריטים לפלמ"ח . היה חשש , והוא התבסס יותר ויותר , שמא כוחות אלה של הצבא הגרמני יכבשו את ארץ ישראל מן הדרום ו ְ יחב ְ רּו אל כוחות ו ִ יׁש ִ י ששלטו בסוריה ובלבנון . למצב ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית