שיתוף פעולה עם בריטניה בתחום המודיעין כאשר התקרבה המלחמה לאזור המזרח התיכון הּואץ שיתוף הפעולה בתחום המודיעין בין היישוב לבין בריטניה . לאחר שגרמניה כבשה את צרפת ביוני , 1940 הוקמה בצרפת ממשלה ששיתפה פעולה עם הגרמנים - ממשלת ו ִ יׁש ִ י . לממשלת וישי הייתה השפעה גם בסוריה ובלבנון , מדינות המנדט של צרפת , ומשום כך ביקשה בריטניה ללקט מידע מודיעיני מאזורים אלה . חברי " הגנה" נשלחו לסוריה , והם עסקו באיסוף מידע על גשרים , על תחנות כוח , על בסיסי צבא ועל דרכים . שיתוף הפעולה עם המודיעין הבריטי בא לידי ביטוי גם בשני מבצעים שנערכו במאי : 1941 א . פעילות מודיעין בלבנון 23 - חברי " הגנה , " בלוויית קצין בריטי , נשלחו לחּב ֵ ל במתקני זיקוק הנפט בט ִ ר יּ ֹולי שבלבנון . הבריטים חששו כי בתי זיקוק אלה עלולים לספק דלק למטוסים גרמניים . הלוחמים - כ"ג יורדי הסירה - יצאו לטריפולי דרך הים , אך עקבותיהם נעלמו לפני שהספיקו לבצע את המשימה . שלטונות ו ִ יׁש ִ י הטילו אי ּ ּול על פרטי האירוע , וגורלם של הלוחמים אינו ידוע בבירור עד היום .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית