יחידים מן היישוב מתגייסים לצבא הבריטי בצד התנגדותה להקמת חטיבה יהודית לוחמת הייתה בריטניה מוכנה לעודד התגייסות של יחידים מן היישוב לצבא הבריטי . ואכן , גברים ונשים מן היישוב התגייסו כיחידים ליחידות שונות בצבא הבריטי . חלק מן המתגייסים שולבו בחיל הח ּפָ ִרים וביצעו עבודות ּ ב בְ צ ּ ִרים , ואחרים נשלחו לחזית בצרפת , או נשלחו למצרים , שהיה בה בסיס גדול של הצבא הבריטי . בהדרגה התגייסו יחידים לחילֹות אחרים בצבא הבריטי : חיל האוויר , חיל התותחנים , יחידות הנדסה ורפואה ויחידות תובלה . כ30- אלף מתושבי היישוב התנדבו לשרת ביחידות השונות של הצבא הבריטי , כ 3 , 000- מביניהם היו נשים שהתנדבו לשרת בחיל הע ֵ זר הבריטי לנשים ושימשו בתפקידי אחיות , נהגות , פקידות , מחסנאיות , טבחיות ועוד .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית