בריטניה דוחה הצעה להקמת יחידה יהודית לוחמת כשפרצה המלחמה הציע היישוב לממשלת בריטניה להקים ּבְ ִריגדה יהודית - חטיבה יהודית לוחמת בתוך הצבא הבריטי . ממשלת בריטניה סירבה לאשר את ההצעה משיקולים צבאיים ומדיניים : א . בריטניה לא שיערה שתזדקק לעזרת היישוב . באותו שלב הייתה המלחמה עדיין בראשיתה והתרחשה הרחק מן המזרח התיכון . ב . הבריטים סברו כי אם יסייעו להקמת צבא יהודי , עלולים להיפגע גם קשריהם עם העולם הערבי וגם ביצוע מדיניות " הספר הלבן . " בריטניה רצתה לשמור על איזון ביחסיה עם היהודים ועם הערבים וביקשה למנוע מצב שיחייב אותה לגמול בעתיד ליישוב על השתתפותו במלחמה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית