מבזק בפרוץ מלחמת העולם השנייה עמדה הנהגת היישוב לפני דילמה : האם להמשיך את המאבק נגד " הספר הלבן ? " האם לעמוד לצ ִ דה של בריטניה במלחמתה בגרמניה הנאצית ? מדיניות היישוב התבטאה בדבריו של דוד בן גוריון שהצהיר : "עלינו לעזור לאנגלים במלחמתם נגד היטלר כאילו לא היה 'ספר לבן , ' ועלינו לעמוד נגד 'הספר הלבן' כאילו לא הייתה מלחמת עולם . " הנהגת היישוב העריכה כי התמיכה בבריטניה עשויה לסייע לעם היהודי בוועידת השלום שתתכנס לאחר המלחמה , ואף לגרום לביטול "הספר הלבן" של . 1939 ה"הגנה" והאצ"ל תמכו במדיניות זו , אבל קבוצת חברים שבראשם עמד אברהם שטרן " ) יאיר ( " פרשו מן האצ"ל ב1940- והקימו את לח"י . בספטמבר 1939 נערך "מפקד ארצי של מתנדבים לשירות המולדת" ומרבית התושבים בני 50-18 התפקדו , וביטאו בכך את נכונותם לתרום למאמץ המלחמתי .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית