החלטה על מדיניות גורמת למחלוקת בראשית 1940 נטה היישוב לעמוד לצ ִ דה של בריטניה - להשתתף במאבק בהיטלר , ולדחות את המאבק ב"ספר הלבן" עד לניצחון על גרמניה . הנהגת היישוב העריכה כי התמיכה בבריטניה עשויה לסייע לעם היהודי בוועידת השלום שתתכנס לאחר המלחמה , אז תוכל להציג דרישות פוליטיות שעיקרן הקמת מדינה לעם היהודי . כמו כן קיוו מנהיגי היישוב לבטל את " הספר הלבן" של 1939 בעקבות השתתפות היישוב במאמץ המלחמתי . ה"הגנה" ו"הארגון הצבאי הלאומי" ( האצ"ל ) תמכו במדיניות זו . אבל , קבוצת חברים בתוך האצ"ל סברה כי למרות המלחמה יש להמשיך להיאבק בבריטניה . חברים אלה פרשו מהאצ"ל והקימו ב1940- את ארגון " לוחמי חירות ישראל , " לח"י . בראש לח"י עמד אברהם ff טְרן , שכינויו המחתרתי היה " יאיר . " לח"י ראה בבריטניה את אויב הציונות , וטען כי אף על פי שהמשטר הנאצי הוא צורר העם היהודי - צריך היישוב לקשור קשרים עם גרמניה הנאצית וכן עם איטליה הפשיסטית , כדי להשתחרר מעֹול האויב - השלטון הבריטי . ב"מפקד ארצי של מתנדבים לשירות המולדת , " שנערך ימים ספורים לאחר פרוץ המלחמה ב1- בספטמבר , 1939 התבררה התמיכה הרחבה של היישוב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית