הנהגת היישוב נדרשת לעצב מדיניות ערב מלחמת העולם השנייה חיו בארץ ישראל כ470- אלף יהודים , שהיוו כשליש מן האוכלוסייה . מנהיגי היישוב והתנועה הציונית התלבטו בנוגע לדרכי הפעולה שעליהם לנקוט בעת המלחמה : האם להמשיך להיאבק נגד " הספר הלבן" של מקדֹונלד , ( 1939 ) מדיניות שהגבילה עלייה והתיישבות ? האם לעמוד לצ ִ דה של בריטניה במלחמתה בגרמניה הנאצית - אותה גרמניה שהיא האויב של העם היהודי ? המבוכה וההתלבטות השתקפו בנאומים ובהצהרות של מנהיגי היישוב . המנהיגים הכריזו על רצונם לשתף פעולה עם בריטניה במלחמתה בגרמניה , ובו בזמן השמיעו דעות בדבר הצורך להיאבק בה . דוד בן גוריון , יושב ראש הנהלת הסוכנות היהודית , הכריז לאחר פרוץ המלחמה : " עלינו לעזור לאנגלים במלחמתם נגד היטלר , כאילו לא היה ' ספר לבן , ' ועלינו לעמוד נגד ' הספר הלבן' כאילו לא הייתה מלחמת עולם " . הכרזה זו שיקפה את ההתלבטות של הנהגת היישוב והתנועה הציונית בראשית המלחמה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית