פרק ד : היערכות היישוב והתנועה הציונית בימי מלחמת העולם השנייה תעודה מתוך עיקרי התחייה של לח"י 18 עיקרי התחייה פורסמו לראשונה בחשוון תש"א בגיליון של " במחתרת , " ביטאונו של ארגון לח"י . העיקרים נועדו להורות לחברי לח"י את הדרך "לגאולת העם בארץ היעודה . " א . העם - עם ישראל הוא עם סגולה ; יוצר דת הייחוד ; מחוקק מוסר הנביאים ; נושא תרבות עולם ; גדול במסורת ובמסירות הנפש ; ּב ְ רצֹון החיים וכוח הסבל . באור רוחו , בביטחונו בגאולה . ב . המכֹוָרה - המכורה היא ארץ ישראל בתחומיה המפורשים בתורה " ( לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת , " בראשית טו , יח . ) ג . העם ומכורתו - את ארץ ישראל כבש ישראל בחרב . בה היה לעם ובה בלבד ישוב לתחייה . לפיכך יש לישראל ורק לו זכות הבעלות על ארץ ישראל . זכות זו היא מוחלטת : היא לא פקעה ולא תוכל לפקוע לעולם .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית