מבזק ביוני 1920 הוקם ארגון ה"הגנה" וכעבור חודשים ספורים היה הארגון נתון למרות ההסתדרות . ארגון ה"הגנה" פעל כארגון ּכלל-ארצי וכארגון מחתרתי . להקמת ארגון ה"הגנה" התנגדו מי שסברו כי הבריטים הם שצריכים להגן על היישוב . ה"הגנה" פעלה כבר במאורעות 1921 כארגון מקומי ביישובים ובשכונות . במאורעות תרפ"ט ( 1929 ) נהדפו התקפות על יישובים שהיו בהם כוחות של ה"הגנה , " אבל במהלכן התברר כי אין ביכולתה של ה"הגנה" להגן על יישובים מבודדים . ה"הגנה" הפיקה לקחים ממאורעות תרפ"ט ( 1929 ) והבינה כי עליה להגדיל את מספר חבריה ואת הנשק שברשותה , לחזק את יכולת ההתגוננות של היישובים , ולפתח יכולת להעביר במהירות כוחות ליישובים שהותקפו . מ1930- הייתה ה"הגנה" נתונה לפיקוח של מפקדה ארצית עליונה , שישבו בה נציגי ההסתדרות ונציגי הגוש האזרחי . באמצע שנות ה30- נבחר רמ"א ה"הגנה" - ראש המפקדה הארצית של הארגון . ב1931- חל פילוג ב"הגנה" עם הקמת "ארגון הגנה ב" בירושלים . אבל הארגון החדש לא התפתח וב1937- חזרו חלק מן הפורשים לארגון ה"הגנה . " במאורעות 1939-1936 החליטה הנהגת היישוב לנקוט מדיניות של הבלגה משיקול מוסרי ומשיקול מדינ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית