בעיות הביטחון משפיעות על תפיסות פוליטיות בהשפעת בעיות הביטחון עוצבו כמה תפיסות מדיניות מרכזיות בשאלת היחס אל הערבים . הדיון בשאלה זו התנהל ביישוב , בקונגרסים הציוניים ובעיתונות , והשתתפו בו מנהיגים פוליטים , אנשי רוח ואזרחים . דוגמאות : א . דוד בן גוריון במחנה הפועלים בין מנהיגי הפועלים עלו תכניות שונות לפתרון השאלה הערבית . התכניות מעידות על השינויים שחלו בהבנת השאלה הערבית . בשנות ה20- המוקדמות סבר דוד בן גוריון , בהיותו מזכיר ההסתדרות , כי ההתנגדות הערבית למפעל הציוני מקורה בסכסוך מעמדי . ההתנגדות תחדל - אם תיּכֵרת ברית ידידות בין הפועלים היהודים לפועלים הערבים . לדעתו , האפנדים ֶ , בעלי הקרקעות העשירים , הם שעוררו את המתח בין יהודים לערבים . בן גוריון הציע להקים ארגון פועלים משותף ליהודים ולערבים . לדעתו , ארגון משותף יתרום להפחתת המתח המעמדי בין הצדדים . אבל בעקבות מאורעות תרפ"ט הבין בן גוריון כי ההתנגדות הערבית למפעל הציוני , מקורה בסכסוך לאומי . מול התנועה הציונית והיישוב היהודי בארץ ישראל ניצבה תנועה לאומית אחרת והיא ריכזה סביבה המונים . עם זאת ראה בן גוריון בפלסטינים חלק מן הא...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית