יישובים חדשים מעצבים את גבולות ארץ ישראל גם ההתיישבות סייעה ליישוב בהתמודדות עם בעיות הביטחון . בשנים 1939-1936 הוקמו 52 יישובים - בשיטת " חומה ומגדל" ( מפה 7 בעמ' . ( 26 היישובים הוקמו על אדמות שנרכשו קודם לכן על ידי הקרן הקיימת לישראל . האזורים שבהם הוקמו יישובי " חומה ומגדל" נקבעו משיקולים פוליטיים וביטחוניים . ידיעות שנפוצו ביישוב על כוונת בריטניה לחלק את פלשתינה ( א"י ) לשתי מדינות זירזו את הקמת היישובים . ההנחה הייתה כי קיומם של יישובים יסייע לקבוע גבולות למדינה שתוקם בעתיד : מקומות שיהיו בהם יישובים , ייכללו בתוך גבולות המדינה היהודית . שטח ההתיישבות היהודית הורחב , ויישובים חדשים הוקמו בבקעת בית שאן , בגליל העליון ובגליל המערבי - באזורים שעד אז לא ישבה בהם אוכלוסייה יהודית . כך הוקמו יישובים חדשים , כמו מעוז חיים וטירת צבי בעמק בית שאן , ודפנה ואילֹון בגליל . יישובי " חומה ומגדל" נבנו במהירות - מע ֲ לֹות השחר ועד ֶרדת החׁש ֵ כה . היישוב כלל כמה צריפי מגורים או כמה אוהלים , מגדל שמירה וגדר עץ ( חומה . ( המבנים הוכנו מראש , ועם שחר ביום ההקמה הועברו מפורקים לנקודת ההתיישבות - והו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית