גדר הצפון - עוד נדּבך ָ ביטחוני התמודדות נוספת עם בעיות הביטחון נערכה בגבול הצפון . עוד ביולי 1937 סללו הבריטים את כביש הצפון - דרך עפר לאורך גבול הצפון - וזו נועדה לאפ ְ ׁש ֵ ר לכוחות הצבא והמשטרה הבריטיים לנוע באזור ולמנוע חדירת כנופיות ערביות . לאורך הדרך הוקמו מצודות משטרה - ּפילּבֹוקס , אבל החדירות נמשכו ומצב הביטחון היה קשה . באוקטובר 1937 החל ס ֵ ר צ ַ 'ְרלס ְ טגְרט לשמש יועץ מיוחד למלחמה בטרור . טגְרט היה קצין משטרה בריטי , שצבר ניסיון במלחמה נגד פעולות טרור בהודו וב בֶּ נגל (ּ ּורמה . ( הוא הציע לבנות גדר ביטחון לאורך כביש הצפון , ולע ַּ ֹות אותה על ידי מצודות גדולות נוספות שיי בָּ נּו במקומות אסטרטגיים . כך הוקמה גדר הצפון שאורכה היה כ75- קילומטרים והיא נועדה לחסום את המעבר מלבנון של נשק ושל קבוצות מזוינות , שבאו להושיט עזרה לערבים בארץ ישראל . בניית גדר הצפון החלה במאי 1938 על ידי " סולל בונה , " ולשם כך גייסה החברה כ 1 , 000- עובדים שעסקו בהובלה , בבנייה ובשמירה . העבודה בשטח ההררי והסלעי הייתה קשה ומורכבת , הערבים חזרו והתקיפו את העובדים , וכדי להגן עליהם גויסו כ300- נֹוטִ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית