הארגון הצבאי הלאומי מתנגד למדיניות ההבלגה ה"הגנה" הייתה כפופה להנהגת היישוב ואימצה , כאמור , את מדיניות ההבלגה . לעומתה , הארגון הצבאי הלאומי - האצ"ל , התנגד למדיניות ההבלגה . האצ"ל הוקם ב1937- בידי חברי ארגון הגנה ב , שלא שבו עם אברהם תהומי ל"הגנה" ( עמ' . ( 48 היה זה ארגון מחתרתי בלתי לגאלי , שסבר שהמאבק על ארץ ישראל יוכרע בכוח הזרוע . האצ"ל ראה עצמו קשור לתנועה הֵרב ִ יזיֹוניסטית , ומבחינה אידאולוגית וארגונית לא ראה עצמו כפוף להנהגה המדינית של היישוב . האצ"ל ומפקדו הראשון דוד רזיאל טענו כי הרוצה לנצח - חייב לתקוף . האצ"ל הצהיר בכרוזים שהפיץ , כי רק דרך אחת תשליט סדר וביטחון בארץ - " דם תחת דם . " מדיניות של הגנה והבלגה לא תוביל לניצחון ולא תשבור את כוחות האויב . משום כך נקטו חברי האצ"ל פעולות של טרור " עיוור , " טרור ללא הבחנה , מול הטרור ִ ֵ הערבי . לפעולות אלה היה אופי של פעולות נקם . כך למשל , בתגובה לתלייתו של שלמה בן יוסף על ידי הבריטים , ב29- ביוני 1938 נקט האצ"ל שורה של מעשי טרור נגד ערבים בירושלים ובתל אביב . ff ִ יאם של אירועים אלה היה בהטמנת חומר נפץ בשוק הערבי בחיפה , מעש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית