היישוב פועל בשיתוף פעולה עם הבריטים תנאי הביטחון הקשים בארץ בשנות המרד הערבי גרמו לשיתוף פעולה ביטחוני בין הבריטים ליישוב . צעירים מן היישוב וגם חברי ה"הגנה , " שפעלו ביחידות ה"הגנה" במחתרת - כחברי ארגון בלתי לגאלי בעיני השלטונות , התגייסו לגופים הצבאיים הלגאליים שהקים השלטון הבריטי . הבריטים אימנו את המתגייסים וצ ִ יידּו אותם בנשק וב ְ מדי המשטרה הבריטית . הבריטים ידעו שהם מאמנים ּומחמׁש ִ ים גם אנשים שהם חברי ה"הגנה , " אך העדיפו להתעלם מכך . המתגייסים לגופים הצבאיים של השלטון הבריטי בארץ ישראל הגנו על היישובים העבריים בכמה מסגרות : יחידות הנוטרים - שוטרים . המשמרות הנעים ) המ"ן ( - כוחות שמירה ׁש ֶ נעּו בטנדִרים בעיקר בדרכי עפר בשטחים חקלאיים . משטרת היישובים העבריים - נועדה לשמור על יישובים חקלאיים ולהדוף התקפות עליהם . המתגייסים לגופים הצבאיים הלגאליים הבריטיים תרמו לביטחון היישוב . הם התאמנו בלחימה ונשאו נשק באופן חוקי - אך לא אחת השתמשו בו גם לפעילות לא חוקית . בתקופת המרד הערבי התפתח שיתוף פעולה גם בתחום המודיעין בין " שירות הידיעות" - ש"י של ה"הגנה" לבין ה ּ ֹולׁשת ֶ הצבאית הב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית