ארגון ה"הגנה" מחליט על "יציאה מן הגדר" התארגנות ה"הגנה" במאורעות 1939-1936 הייתה שונה מהתארגנותה בזמן מאורעות , 1929 במיוחד לאחר שהחריפו התקפות הערבים על היישובים והתברר כי אין להסתפק בהתבצרות בתוך היישובים ובהגנה עליהם מבפנים . בירושלים וביישובים הסמוכים לה הוקמו ב1936- חוליות של חברי " הגנה" שנקראו " הנֹודדת , " ועליהן פיקד יצחק שדה . החברים שגויסו ל"נודדת" לא המתינו בתוך היישוב לבוא הפורעים אלא פעלו בהגנה אקטיבית . לאור התפיסה שכונתה " יציאה מן הגדר" א ְ רבּו חברי " הנודדת" לתוקפים בצאתם מבסיסיהם , ותקפו כפרים ערביים שנתנו מסתור לפורעים . במהלך אימוניהם ופעילותם רכשו חברי " הנודדת" ידע וניסיון בלחימה - בהצבת מארבים , בלחימת לילה ובדרכי הסוואה . תוך כדי התמודדות עם בעיות הביטחון הקשות הוקמו במסגרת ה"הגנה" פלוגות שדה - פו"ש , שפורקו בתום המרד הערבי . תוכנן כי פלוגות השדה יהוו כוח ארצי ויפעלו על פי צרכים אסטרטגיים של היישובים . חברי פלוגות השדה נשלחו , בהוראת המפקדה הארצית של ה"הגנה , " לסייע ליישובים ולאזורים מותקפים . פעילות הפו"ש תרמה לגיבושו של כוח צבאי ולצבירת ניסיון צבאי .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית