הנהגת היישוב נוקטת מדיניות של הבלגה בשבועות הראשונים של המרד הערבי ( שהחל באפריל ( 1936 נמנעו הבריטים מלנקוט פעולה ממשית להפסקת מעשי האלימות , וה"הגנה , " באמצעות סניפיה ביישובים , פעלה להגנת היישובים ולהדיפת התוקפים . לפעילותה של ה"הגנה" בגל מאורעות זה סייעה התארגנותה , שהחלה בראשית שנות ה30- עם הקמת המפקדה הארצית . משלב זה חולקה הארץ לאזורים , ובראש כל אזור עמד מפקד שדאג להגנת היישובים . כחלק מסידורי הביטחון נבנו ביישובים עמדות הגנה , חוזקו גדרות ביטחון ושוריינו תאי הנהג במשאיות ובאוטובוסים . בצד התארגנות זאת התלבטה הנהגת היישוב בשאלה , כיצד להגיב על הטרור הערבי : • האם יש לנקוט טרור כנגד טרור ? מה הם הסיכונים בהפעלת טרור נגדי ? מה עשויים להיות הישגיו ? כיצד ישפיע טרור מצד יהודים על מדיניותה של בריטניה כלפי היישוב ? האם הבלגה לא תיחשב לחולשה ? הנהגת היישוב החליטה על מדיניות הבלגה , שמשמעותה - הגנה על יישובים שהותקפו , לחימה נגד פורעים ותוקפים , והימנעות מפעולות טרור " ע ִ יו ֵ ור , " טרור ללא הבחנה . הנהגת היישוב הציגה כמה הסברים למדיניות ההבלגה : א . הסבר מוסרי - פעולות הטרור עלולות...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית