ארגון ה"הגנה" פועל ומתמודד עם קשיים בעת מאורעות 1921 כבר פעל ארגון ה"הגנה" להגנתן של שכונות בתל אביב ובחיפה , אך היישוב הבין כי יש להקים מפקדה ארצית ולגייס כוח הגנה קבוע - ואין להתבסס עוד על מפקדים וכוחות מקומיים . לשם כך הגבירה ה"הגנה" את קצב גיוס החברים לשורותיה , את רכישת הנשק ואת האימונים . פעיליה המרכזיים , ובראשם אליהו גֹולֹומּב , החלו לפעול להשגת נשק אם על ידי ייצור עצמי ואם על ידי הברחה ; הם אף התקינו סליקים - מקומות מסתור לנשק ולתחמושת . למרות הפעילות הזאת , לא היה ארגון ה"הגנה" ערוך לקראת המאורעות של ; 1929 השקט שהשתרר בארץ בשנים 1928-1922 האט את קצב התארגנותו . בנוסף , הנהגת היישוב לא מסרה כספים לארגון כי נהגה על פי מדיניותה , שלפיה יש לתמוך בשיתוף פעולה עם שלטונות המנדט , ולכן נמנעה מלתמוך בארגון שאינו חוקי . מאורעות תרפ"ט ( 1929 ) חשפו את מצבו הביטחוני הירוד של היישוב ואת המגבלות החמורות בכוחה של ה"הגנה . " אמנם ביישובים שהותקפו במאורעות אלה ופעלו בהם כוחות " הגנה" - ו ְ לּו גם קטנים - נהדפו רוב ההתקפות . יחד עם זה התגלה קושי רב להגן על יישובים מבודדים וקטנים , והם ננטשו ל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית