ארגון ה"הגנה" מוקם תחושת חוסר הביטחון ואֹוזלת היד של השלטונות הבריטיים הבהירה ליישוב כי עליו לפעול להגנתו בכוחות עצמו ולהקים כוח להגנה עצמית . ביוני , 1920 בוועידת מפלגת " אחדות העבודה" שהתקיימה בקבוצת כינרת , הוקם ארגון ה"הגנה . " כעבור כשישה חודשים , כאשר הוקמה " ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל , " לקחה זו את האחריות ל"הגנה . " ההצעה לצרף את ענייני ההגנה והשמירה לתפקידי הסתדרות העובדים עוררה מחלוקת . אולם ההסתדרות נטלה עליה את התפקיד כי חשבה שענייני השמירה וההגנה הם חלק מן ההגשמה הציונית החלוצית . ההסתדרות ראתה עצמה לא רק ארגון הפועל למען העובדים , אלא גם ארגון המעורב במשימות ציוניות לאומיות רחבות וכלליות - ובהן התיישבות והגנה ( עמ' . ( 29 ארגון ה"הגנה" היה ארגון כלל-ארצי - ארגון האחראי לביטחון כל הציבור היהודי בארץ ישראל , וארגון מחתרתי - הפועל בהסתר מן השלטון הבריטי , ונתון למרּות המוסדות הנבחרים של ההסתדרות בכל הארץ . קורסים ראשונים של ארגון ה"הגנה" התקיימו במסגרת " גדוד העבודה" ( עמ' . ( 28 בד בבד גברה ההצטיידות בנשק , וסניפים של ה"הגנה" הוקמו בערים , בקיבוצים ובמוש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית