מבזק בשלטון המנדט הבריטי התפתחה בין הבריטים ליהודים ולערבים מערכת יחסים מורכבת . המיעוט היהודי ביקש להקים בית לאומי בארץ ישראל כפי שהובטח בהצהרת בלפור , ואילו הרוב הערבי התנגד לכך וביקש לקיים את ההבטחות שבמכתבי מק-מהֹון . בריטניה ביקשה להשיג את האינטרסים שלה במזרח התיכון ולשמור על קשרים טובים גם עם היהודים וגם עם הערבים . ביחסים בין הבריטים ליהודים ולערבים נוצר דפוס קבוע : מאורעות , ועדות חקירה , " ספרים לבנים . " גידול האוכלוסייה היהודית בארץ ישראל עורר חששות בקרב הערבים והם דרשו מממשלת בריטניה להפסיק את הגירת היהודים לארץ ישראל ולאסור על מכירת קרקעות ליהודים . הערבים דרשו להקים בפלשתינה ( א"י ) מוסדות נבחרים שיבטאו את היחס בין המיעוט היהודי לרוב הערבי . ב1921- ביקר וינסטון צ ֶ 'רצ'יל בארץ ישראל והבהיר את מחויבותה של בריטניה להקמת הבית הלאומי היהודי . צ'רצ'יל הדגיש את הזכות ההיסטורית של היהודים על ארץ ישראל . דבריו עוררו מתיחות בקרב הערבים . הערבים הדגישו את זכותם להתיישב בארץ ישראל . הם השתמשו בטיעונים שונים : היסטוריים , דמוגרפיים , דתיים , ופוליטיים - ושללו את זכותם של היהודים להתי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית