שלושה מוקדי כוח בארץ ישראל בארץ ישראל התגוררו בין שתי מלחמות העולם מיעוט יהודי ורוב ערבי תחת שלטון מנדט בריטי . בין שלוש הקבוצות האלה - בריטים , יהודים וערבים - התפתחה מערכת יחסים רגישה ושבירה : היהודים ביקשו להקים את הבית הלאומי היהודי בארץ ישראל , כפי שהובטח בהצהרת בלפור ובכתב המנדט , ואילו הערבים ביקשו למנוע זאת . הערבים תבעו מבריטניה לקיים את ההבטחות שניתנו , לפי טענותיהם , ל ׁ ִריף חסיין ממכה במכתבי מק-מהֹון ( עמ' , ( 14 שַ ולסגת מן ההבטחות שהעניקה לציֹונים בהצהרת בלפור . לבריטניה היו אינטרסים מובהקים באזור וכדי להשיגם היא ביקשה לבסס את כוחה ואת מעמדה במזרח התיכון . משום כך היא ביקשה לשמור על קשריה גם עם היהודים וגם עם הערבים . הציפיות המנוגדות של היהודים ושל הערבים מממשלת בריטניה יצרו דפוס התנהגות קבוע : עליית היהודים חוללה שינויים דמוגרפיים , התיישבותיים וכלכליים בארץ ישראל ; כתגובה יזמו הערבים אירועים אלימים המוניים , שכונו על ידי היהודים " מאורעות" והם ּ ּוונּו ְ נגד היהודים ; ממשלת בריטניה נהגה למנות ועדת חקירה , וזו הייתה מגישה דּוח ומסקנות ; ובעקבותיהם הייתה ממשלת בריטניה מ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית