פרק ג : התמודדות היישוב עם בעיית הביטחון כאשר נעשתה סוריה אזור מנדט צרפתי , לא היה כל קשר בינה לבין ארץ ישראל , שהייתה אזור מנדט בריטי . במציאות זו גברה בראשית שנות ה20- גישה אחרת בקרב ערביי ארץ ישראל . הם ניתקו עצמם מסוריה הגדולה והחלו לגבש זהות לאומית מיוחדת להם , ובמרכזה התביעה " פלסטין לפלסטינים . " בשנות ה20- גדלה האוכלוסייה היהודית בארץ ישראל מכ56- אלף תושבים ב1918- לכ170- אלף תושבים ב- 1931 ( עמ' . ( 25 היהודים רכשו קרקעות , הקימו יישובים ופיתחו את התשתית הכלכלית והפוליטית של היישוב היהודי . עובדות אלה עוררו חששות כבדים בקרב הערבים . בראשית שנות ה20- הם טענו שממשלת בריטניה ונציגה בארץ - הנציב העליון , הרברט סמואל - מנהלים מדיניות ּפְ רֹו-ציונית . הערבים קראו לממשלת בריטניה להפסיק את הגירת היהודים לארץ ישראל , לאסור על מכירת קרקעות ליהודים ולהקים מוסדות נבחרים בפלשתינה ( א"י ) על פי היחס הדמוגרפי בין הרוב הערבי למיעוט היהודי . חששות הערבים גברו בעקבות התבטאויותיו של וינסטֹון צ ֶ 'ְרצ ִ 'יל , שר המושבות הבריטי , בביקורו בארץ ישראל במרס . 1921 בדבריו לנציגי הערבים , הדגיש צ'רצ'יל א...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית