לחזרה ולדיון . 1 החוקר אליקים רובינשטיין טוען , כי "בתקופת השלטון הבריטי נוצרה בארץ ישראל מערכת מוסדות דו-אג ּ פִית , שכונתה ב ְ רבֹות הימים בשם 'המוסדות הלאומיים . "' ( היישוב בימי הבית הלאומי , עורך : ב' אליאב , עמ' ( 136 א . מה היו שני האגפים של מערכת המוסדות שהוקמה ביישוב בתקופת השלטון הבריטי ? ב . אילו מוסדות היו בכל אחד מן האגפים ומה היו סמכויותיהם ? ג . איזה מן האגפים היה חזק יותר ? מדוע ? ד . האם אתם מסכימים עם הטענה , שמוסדות אלה הכינו תשתית למדינה יהודית עצמאית ? נמקו . . 2 בשנות ה20- וה30- חלה התפתחות דמוגרפית עצומה בארץ ישראל והיישוב היהודי הלך וגדל ופיתח חיי כלכלה . מה הייתה תרומתם של העולים בשנים אלה לבניית הבית הלאומי בתחום הפוליטי , החברתי והכלכלי ? הדגימו . . 3 בהתייחסה להסתדרות , מעריכה ההיסטוריונית אביבה חלמיש כי "ההסתדרות הייתה ארגון פועלים יחיד במינו שלא היה לו אח וֵרע במקומות אחרים . היא פעלה בתחומי חיים רבים ונטלה על עצמה ַ מגוון רחב של תפקידים , שלא אחת עמדו בסתירה זה לזה " . ( מבית לאומי למדינה בדרך , כרך א , עמ' ( 232 א . תארו שלוש פעולות מתחומים שונים שעסקה ב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית