מבזק בין שתי מלחמות העולם התבססה ההתיישבות החקלאית בארץ ישראל . בעזרת ההון הלאומי הוקמו על אדמות לאומיות צורות התיישבות חדשות : הקבוצה הגדולה ( לדוגמה : עין חרוד , ( מושב עובדים ( לדוגמה : נהלל . ( בעזרת ההון הפרטי קמו מושבות חדשות ( לדוגמה : מגדיאל . ( בין שתי מלחמות העולם גדלו השקעות הבנייה בערים , וענף הבנייה היה מקור תעסוקה לפועלים רבים . התעשייה העברית הלכה והתבססה והוקמו מפעלים רבים ובהם : "ׁש ֶ מן , " " פרּומין ְ , " "פניצ ֵ ְ יה . " ב1939- החלו לפעול בתי הזיקוק בחיפה . סוכנויות ביטוח ובנקים שקמו העידו על התבססות כלכלית . תרבות המסחר התפתחה וקמו קיוסקים , בתי קפה , חנויות לבגדים אופנתיים וחנויות תמרוקים . משברים כלכליים בשנת 1923 ובשנים , 1927-1926 פגעו בצמיחה הכלכלית . ב , 1927- בשיאו של המשבר הכלכלי , פשטה רגל חברת "סולל בונה , " שהעסיקה פועלים רבים . כתוצאה מן המשברים הכלכליים גברה הירידה מן הארץ , וב1927- היה מספר היורדים מן הארץ כמעט כפול ממספר העולים אליה . בשנות ה20- וה30- התפתחו חיי התרבות בארץ , ותל אביב הייתה המרכז התרבותי של היישוב בתחומי המוזיקה , התאטרון , הספרות וה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית