חיי התרבות ביישוב מתפתחים הגידול באוכלוסיית היישוב וההרכב המגוון של העולים שהגיעו מארצות ומתרבויות שונות תרמו להתפתחות חיי התרבות בארץ . כבר בשנות ה20- וה30- הייתה תל אביב המרכז התוסס של חיי התרבות בארץ ישראל , והתגוררו בה רבים מן האמנים . עם הציירים המ ּ ּכִרים נמנּו ראובן ר ּ ּב ִ ין וציונה תג'ר , ועם הּפסלים - בתיה ליׁשנסקי ַ . המשוררים , חיים נחמן ביאליק , אורי צבי גרינברג ואברהם שלונסקי , היו אף הם דמויות מ ּ ּכרֹות בתל אביב . בעיר הוקם קֹונסְרבטֹוְריֹון , וב1923- נוסדה הא ֹ וּפָרה הארצישראלית . בתל אביב פעל " ע ֶ דן" - אולם הְראינֹוע הראשון בארץ . לאחר זמן , כשהוקרן הסרט המדּב ֵ ר הראשון , הוחלף שמו . של הראינוע ל"קולנוע . " קולנוע " עדן ֶ " זכה להצלחה ולקהל רב , ובעקבותיו נפתחו בתל אביב אולמות קולנוע נוספים . חיי התרבות התבטאו גם בפעילות תאטרֹונים עבריים שהעלו הצגות לפני קהל צופים נלהב : תאטרון " האוהל" שנוסד ב1925- ותאטרון " הבימה" שהגיע לארץ ישראל ב . 1928- עיתונים הופיעו מדי יום , וספריות ציבוריות וספריות פרטיות שירתו קהל קוראים הולך וגדל . גם בתחום המוזיקה חלה התפתחות : הכנר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית